Coronaviruset och fotbollen

Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som SvFF tagit fram (uppdateras löpande)