Representantsskapsmöte

2021 kommer representantskapet åter att hållas i fysisk form. Mötet kommer att äga rum 8 december i Bollnäs.

Senast 30 dagar före mötet kommer en inbjudan att skickas till samtliga föreningar via angiven e-post. Handlingar och dagordning kommer skickas till anmälda ledamöter senast 2 veckor före mötet.

Inkomna motioner och styrelsens förslag kommer också att presenteras här, senast 2 veckor före mötet.