Hälsinglands FF

Telefon 0270-190 96
E-post hff@hidrott.se
Besök Hällåsen 606, Söderhamn

Bankgiro: 394-9955
Organisationsnummer: 886000-3022

Hälsinglands FF kansli

Hälsinglands FF - styrelsen

Styrelsen i Hälsinglands FF består av ordförande och sex övriga ledamöter.

Fotbollskommittén

Grassrootskommittén

Domarkommittén

Tävlingskommittén

Disciplinutskottet

Revisorer

Valberedning