HFF söker Distriktsförbundskaptener

Hälsinglands FF söker Distriktsförbundskaptener till pojkar födda 2007. Vi söker en ansvarig Distriktsförbundskapten, en assisterande Distriktsförbundskapten och en ansvarig målvaktsinstruktör.

Uppdraget:

Som DFK ansvarar du för distriktslaget. I ledarteamet ingår Distriktsförbundskapten, assisterande Distriktsförbundskapten och en målvaktsinstruktör.

Uppdragsbeskrivning:

 • Ansvara tillsammans med ditt team för uttagning till samtliga selekterande tillfällen för pojkar födda 2007 under de kommande åren.
 • Delta aktivt som instruktör i Hälsingemodellen och i Utbildningsteamen.
 • Vara väl insatt i HFF:s spelarutbildning Hälsingemodellen, dess syfte och värdegrund.
 • Ha god kännedom om distriktets spelare i den aktuella årskullen.
 • Kan tydligt både praktiskt och teoretiskt presentera och arbeta med en spelidé utifrån spelets skeden kopplat till Hälsinglands FF arbetssätt.
 • Uppmuntra spelarna att sätta prestationsmål och utmana dem i sin fotbollsutveckling.
 • Att samverka med Hälsinglands fotbollsutvecklare spelarutbildning (FU), i arbetet med att motivera och ta tillvara på spelarnas intressen och färdigheter.
 • Att kunna ge individuella träningsråd till alla spelare i distriktslaget. I detta ingår även att vara en länk till föreningsledarna.

Kommunikation

 • Är den som leder kommunikationen gentemot spelare, ledare, föräldrar och föreningar.
 • Sköter sociala medier för årskullens föräldrar, ledare och spelare för att nå dem i deras forum.

Praktiskt

 • Sköter bokningar som skall göras i samråd med kanslichef och fotbollsutvecklare spelarutbildning (FU).
 • Ansvarar för erhållet material vid diverse utbildningstillfällen, matchställ och overaller m.m.
 • Alla inköp av extra material skall ske i samråd med kanslichef eller FU (INTERSPORT Bollnäs)
 • Sköter all rapportering som skall göras efter aktiviteter med selektering till kansliet senast två dagar efter avslutad aktivitet.

Ersättning

 • Får ersättning enligt det gällande ersättningssystem som HFF använder sig av.
 • Redovisar sina räkningar både resor och övriga ersättningar enligt HFF:s utbetalningsrutiner.

Utbildning

 • Du bör ha genomgått minst UEFA B eller A ungdom.
 • Målvaktsinstruktören bör ha genomgått Målvaktstränarutbildning B.
 • Vara väl uppdaterad kring svensk fotboll och i synnerhet kring spelarutbildningsverksamheten.

Övrigt

 • DFK får inte utnyttja sin position till att värva distriktslagsspelare eller andra spelare i ovan nämnda åldersgrupp till sin egen förening eller lag.
 • Sökanden ska kunna uppvisa ett giltig registerutdrag ur belstningsregistret.

Ansökan

En intresseanmälan skickas in till alexander.blom@hidrott.se senast söndag 9/1 2022.

Skriv kort om dig själv som person, vilka tränarutbildningar du har gått, och berätta om din fotbollsbakgrund.
Ange vilken eller vilka av rollerna DFK, assisterande DFK eller målvaktsinstruktör som du är intresserad av.

Uppdraget tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.

För mer information om uppdragen samt om HFF:s spelarutbildning kontakta