Uppdaterade coronariktlinjer fr o m 19/1

Uppdaterad 19/1 -22 kl 11:50 Fr o m idag 19 januari tillkommer en reglering av antalet åskådare för offentliga tillställningar inomhus. Svenska Fotbollförbundet har bl a därför idag uppdaterat sina riktlinjer.

Dessa innebär förutom nedan bl a att:

En maxgräns på 500 åskådare (per avgränsade sektioner om arrangören har möjlighet att göra det) att införas för alla offentliga tillställningar inomhus. Maxgränsen, gäller även om vaccinationsbevis används
som smittskyddsåtgärd.

• Arrangörer av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 åskådare ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder.


• Föreningar bör avså från att anordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan, som inte omfattar sådan idrott som betraktas som yrkesmässig, gäller i nuläget fram till den 31 januari 2022.


• Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten, t.ex. en sportanläggning, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder.