Handlingar repskapet

Nu finns alla handlingar inför representantskapet att ta del av. Dels har de skickats till samtliga anmälda ledamöter men finns också att läsa

HÄR