Motionera till Representantskapet?

Har er förening något förslag till tävlingsregler som ni önskar införa inför 2022? Då är det hög tid att inkomma med en motion till representantskapet då sådan ska inkomma innan 1 oktober.

Har ni frågor om detta, kontakta Andreas Göransson