Ekonomisk ersättning 2021 till distrikts domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 900 kr 655 kr
Div 5 herrar 785 kr 575 kr
Div 6 herrar 680 kr 495 kr
Div 7 herrar 660 kr 480 kr
-
Div 2 damer 785 kr 575 kr
Div 3 damer 680 kr 495 kr
Div 4 damer 660 kr 480 kr
-
DM herrar 900 kr 655 kr
DM damer 785 kr 575 kr
Ungdom P /F 19 Nafu 785 kr 575 kr
Ungdom P/F 17 Nafu 680 kr 495 kr
Ungdom P/F 16 Nafu 660 kr 480 kr
Ungdom P/F 15 Nafu 500 kr 250 kr (ungdomsdomare)
Ungdom P/F 14 410 kr 345 kr
Ungdom P/F 13 400 kr 325 kr
Ungdoms DM P/F 16 - 18  660 kr 575 kr
Ungdoms DM P/F 15  500 kr 360 kr
Ungdoms DM P/F 14 410 kr 345 kr
Ungdoms DM P/F 13 400 kr 325 kr
Distriktslag 660 kr 480 kr
U 19 Div 1 Norrland 900 kr 655 kr
U 17 Div. 1 södra norrland 785kr 575 kr
U 16 Nationell Grupp 785 kr 575 kr
SM F 17 grupp 680 kr 495 kr
Liga cupen U 17 785 kr 575 kr
Liga cupen U 19 900 kr 655 kr
Svenska spel F 19 1130 kr 680 kr
Div 2 flickor 500 kr 250 kr (ungdomsdomare)
Div 3 flickor 410 kr 250 kr (ungdomsdomare)

Futsal senior och junior 10 kr/min, Futsal övriga, 8 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 150 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.