Förtydligande av bestämmelse

På förekommen anledning kommer här ett förtydligande om vad som gäller för representationsrätten mellan förstalag och andralag samt mellan huvudklubb och farmarklubb.

i Representationsbestämmelsernas 1 kap 12 § (ses i sin helhet genom att klicka på rubriken) kan man bl a läsa att om förenings förstalag / huvudklubb har match samma dag som andralag/farmarklubb är det de förstnämnda som avgör vilka spelare som är tillgängliga i andrlagets / farmarklubbens match. D v s det räknas som att man stått över den dagens match för förstalaget / huvudklubben, oavsett vilken av matcherna som startar först.

12 §       Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag)

SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för spelares deltagande i annat lag än representationslaget i spelarens förening.
Inom HFF gäller:
Representationsrätt inom egen förening.
Antalet avbytare/ersättare i alla serier och tävlingar i HFF/SvFF är maximalt 7 personer.

Från huvudklubb (HK) och/eller lag 1 får maximalt 7 spelare som markerats som avbytare/ersättare användas i farmarklubb (FK) och/eller lag 2.

Vid kombinerade lag, där det ingår lag 2, får endast totalt från båda föreningarna 7 spelare delta enligt nedan angivna regler.

Spelare, som får gå från högre lag till lägre lag, är alltid och enbart de spelare som är markerade som avbytare/ersättare. De andra spelarna (startelvan) ska stå över en match i högre lags tävling, innan de får spela i det lägre lagets tävling. Förhållanden mellan lag 1, lag 2, gäller även förhållanden mellan huvudklubb och farmarklubb inom HFF, och kombinerade lag 2. Spelare som bryter mot gällande bestämmelser ska behandlas som obehörig spelare. Vid match för lag 2 eller farmarklubb samt kombinerade lag, skall alltid lags 1:s resp huvudklubbens laguppställning från senaste seriematchen uppvisas.

I det fall lag 1 och lag 2 (huvudklubb / farmarklubb) har match samma dag så är det förstalagets match denna dag som styr vilka spelare som är tillgängliga för spel i andralagets match, oavsett vilken match som startar först.