Uppdaterade riktlinjer gällande Corona från SvFF

Uppdaterad 2021-01-11 kl 14.55

Med anledning av den pandemilag som trädde i kraft söndag 10 januari har SvFF uppdaterat sina riktlinjer. Bl a påminner man om nedan.

Stängd verksamhet

FHM har sedan den 18 december 2020 rekommenderat kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Rekommendationen gäller inte yrkesmässig idrott. Myndigheten har vidare den 22 december förtydligat att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om FHM:s föreskrifter och allmänna råd följs.

SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region. I den mån det är möjligt att bedriva fotbollsverksamhet – givet situationen i berörd region och kommun – gäller SvFF:s riktlinjer oförändrade i övriga delar.

_ _ _

Länsstyrelsen och länets kommuner har sedan tidigare beslutat om bl a stängda idrottsanläggningar inomhus. Vi uppmanar alla våra föreningar att förhålla sig till de rekommendationer som gäller och avvakta vad som händer efter den 24:e januari.

En fotbollsförening som driver en inomhusanläggning är juridiskt ansvarig för att följa detta regelverk. SvFF uppmanar föreningar att läsa riktlinjerna i sin helhet och ta del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

HFF:s paus förlängs

Uppdaterad 2020-12-18 kl 19.00

Med anledning av regeringens besked om ytterligare skärpta restriktioner fram till åtminstone 24 januari så förlänger HFF sin verksamhetspaus i enlighet med detta. Detta beslut kan komma att förlängas. Bl a anger regeringen nedan i sitt beslut:

- All verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.
- Kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata arbetsgivare rekommenderas också att tillse att all icke-essentiell personal arbetar hemma till och med den 24 januari.
Situationen är mycket allvarlig. Smittspridningen är hög och läget i vården är väldigt ansträngt.
Låt inte julfirandet bli en smitthärd, möt inte släkten över ett julbord. Fira bara med era allra närmaste och håll ut. Tänk igenom om planerade resor är nödvändiga. Tvekar du – avstå.


Anmälan till barn- och ungdomsfotbollen öppen

Hälsinglands Fotbollförbund bjuder in till barn - och ungdomsfotbollen 2021. Anmälan är öppen t o m 31 januari och information har via e-post skickats till samtliga föreningar.

OBS! Anmälan sker i Fogis, se till att ni anmäler rätt lag till serien då laget i FOGIS är det som visas i Min Fotboll!

HFF:s verksamhet pausas.

Efter de nya nationella föreskrifterna och allmänna råden började gälla 14 december har HFF:s styrelse samanträtt. Styrelsen har utifrån dessa, SvFF.s riktlinjer samt det faktum att smittspridningen just nu är särskilt stor i Gävleborgs län beslutat att pausa ALL vår verksamhet över helgerna och fram till åtminstone 17 januari.

Datumet är satt utifrån att Länsstylrensen i Gävleborg tillsammans med samtliga länets kommuner beslutat att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare förlängs. Beslutet gäller omedelbart, till och med den 17 januari 2021, men kan komma att förlängas ytterligare.

Vi återkommer med nya besked så snart vi vet mer. Om inte förutsättningarna förändras kommer vi inte kunna starta upp verksamheten då.

Uppdaterade riktlinjer från SvFF fr o m 14/12

Justerad version Uppdaterad 13 december kl 10.20

Utifrån förtydligande från FHM har sedan förra uppdateringen 11/12 kl 14.00 SvFF justerat sina riktlinjer på så sätt att man anger att seriespel för de födda 2005 och senare inte bör genomföras och att dessa matcher bör spelas inom samma region.

I tisdags presenterade Folkhälsomyndigheten de nya striktare allmänna råd som ska gälla i hela Sverige fr o m 14 december. Utifrån dessa har Svenska Fotbollförbundet uppdaterat sina riktlinjer om vad som gäller fotbollen.

I dessa allmänna råd ges möjlighet till viss träningsverksamhet för alla, under förutsättning att man iaktar de av FHM uppsata kriterierna som beskrivs nedan samt i dokumentet.

Vi har just nu i Gävleborg den största smittspridningen per 100 000 innevådare i hela Sverige, med detta som bakgrund vill vi be er alla att vara extra försiktiga och eftertänksamma med tanke på den allvarliga situation vi nu har i just vårt län, säger Andreas Göransson, kanslichef.
För närvarande är minskad smittspridning det allra viktigaste, allt annat blir sekundärt i detta läge. Min uppmaning till er inom fotbollen i Hälsingland är att uppmärksamt bevaka också den information som kommer från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg för att följa det regionala läget när det gäller Covid-19 och smittspridningen.

HFF:s styrelse samanträder på kvällen tisdag 15/12, då kommer frågan att diskuteras där.

För mer, klicka på rubriken

Uppdaterade riktlinjer från SvFF

Uppdaterad 24/11 -20

SvFF har idag uppdaterat sin riktlinjer med anledning av Coronasituationen.

Den viktigaste ändringen är det maxtak om 8 deltagare vid offentliga tillställningar som gäller fr.o.m. idag över hela landet, och som medför att det nu tills vidare helt avråder från att ta emot publik på de matcher som kan genomföras. läs dem i sin helhet HÄR

SvFF har därmed tagit bort de avsnitt i riktlinjerna som handlar om hur man kan ta emot publik.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter