Fotboll i skolan

Utbildning ungdomsfotboll
Fotboll i Gymnasieskolan

Fotboll i gymnasieskolan 2016 - 2017
Läsåret 2016 - 2017 bedrivs fotboll som Idrott- och hälsa specialicering vid lokala gymnasier på
Slottegymnasiet i Ljusdal (Klicka här för mer information!)
Voxnadalens gymnasium i Edsbyn
Kurser som pågår vid de lokala gymnasierna slutförs enligt den planering som gäller vid resp. gymnasium.
Specialidrott fotboll, för elever som börjar gymnasiet, får enbart läsas vid den skola som utsetts att anordna Nationell Idrottsutbildning. (NIU)
Detta innebär att Hälsingland har ett Regionalt Elitfotbollsgymnasium;
Bromangymnasiet i Hudiksvall.