Utlåning av amatör utan övergångsanmälan 2016 (dubbel bosättning)

Spelare Moderförening Lånande förening Avtalstid
Martin Jonsson Upsala IF Trönö IK 2016
Alex Mårtensson Alsens IF Färila IF 2016
Per Mickelsson Alsens IF Färila IF 2016