Utlåning av amatör utan övergångsanmälan 2019 (dubbel bosättning)

Spelare Moderförening Lånande förening Avtalstid