Idrottsmedel (gamla idrottslyftet) 2017 - HFF

Nu finns möjligheten att söka idrottsmedel. Vi ser gärna att föreningarna kommer med ansökningar för att utveckla fotbollen i Hälsingland.

Under Idrottslyftet 2017 prioriteras

  • att fler spelar fotboll längre
  • förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare och domare

Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med er idrottslyftsansökan:
Bakgrund/syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?
Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?
Metod: Hur ska ni genomföra satsningen?
Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?
Tidsplan: När planerar ni att genomföra Idrottslyftet?
Uppföljning/utvärdering: Hur planerar ni att redovisa satsningen?

Ansökningarna kan göras fram till 15 november 2017. Alla paket och ospecificerade projekt kommer inte vara tillgängliga att söka hela året. Alla tränarutbildningar kommer att utebetalas manuellt ingen redovisning behöver göras det görs av kansliet.

Paket 1. Landslagets fotbollsskola.
3000 kr/förening
För att fånga fler barns intresse för fotboll uppmuntrar vi föreningarna att göra Landslagets fotbollskola ändå bättre. I er ansökan lämnar ni tips till oss hur ni kommer att göra.

Paket 2 Sv FF C-diplom, B-diplom, C-diplom MV och B-diplom MV
Detta paket behöver inte föreningen söka utan betalas ut manuellt till föreningen. När en deltagare går utbildning betalas medlen ut automatiskt och föreningen blir fakturerad på kurskostnaden. Alla som går utbildningen får medel. Ingen redovisning behöver göras det görs avkansliet

Paket 3. Föreningsdomar utbildning
5000 kr/ per förening
Detta paket behöver inte föreningen söka utan betalas ut manuellt till föreningen. Dessa utbildningar genomförs tillsammans med av HFF utsedda föreningar där inbjudan går ut tll övriga föreningar i närområdet. Ingen redovisning behöver göras det görs av kansliet

Paket 4. Hälsingemodellen
Detta paket behöver inte föreningen söka utan betalas ut manuellt till föreningen. När en deltagare går utbildning betalas medlen ut automatiskt och föreningen blir fakturerad på utbildningskostaden. Ingen redovisning behöver göras det görs avkansliet

Ospecifiserat projekt
Max belopp vi beviljar är 50000 kr
Större krav på projekt beskrivning med bakgrund, syfte, mål, genomförande, budget och uppföljning.

Ansökningar görs via webben
:
Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.
Klicka på fliken Idrottsmedel för att ansöka om medel.
OBS! För att föreningen ska kunna ansöka om medel från Idrottsmedel krävs alltså att föreningen aktiverat sin IdrottOnline-sida. Föreningen måste också lägga in ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig i medlemsregistret för att kunna skicka ansökan.
Om ni inte redan gjort detta, ta kontakt med Riksidrottsförbundets (RF) helpdesk för ytligare hjälp.

Välkommen med er ansökan!