Idrottsmedel (gamla idrottslyftet) 2017 - HFF

INFORMATION OM IDROTTSMEDEL 2018 KOMMER SÅ SNART DET ÄR KLART.

Under Idrottslyftet 2017 prioriterades

  • att fler spelar fotboll längre
  • förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare och domare

Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med er idrottslyftsansökan:
Bakgrund/syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?
Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?
Metod: Hur ska ni genomföra satsningen?
Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?
Tidsplan: När planerar ni att genomföra Idrottslyftet?
Uppföljning/utvärdering: Hur planerar ni att redovisa satsningen?

Ansökningarna kan g�ras fram till 15 november 2017. Alla paket och ospecificerade projekt kommer inte vara tillgängliga att söka hela året. Alla tränarutbildningar kommer att utebetalas manuellt ingen redovisning behöver göras det görs av kansliet.

Paket 1 SvFF C-diplom, B-diplom, C-diplom MV och B-diplom MV

Detta paket behöver inte föreningen söka utan betalas ut manuellt till föreningen. När en deltagare går utbildning betalas medlen ut automatiskt och föreningen blir fakturerad på kurskostnaden. Alla som går utbildningen får medel. Ingen redovisning behöver göras det görs avkansliet

Paket 2. Hälsingemodellen

Detta paket behöver inte föreningen söka utan betalas ut manuellt till föreningen. När en deltagare går utbildning betalas medlen ut automatiskt och föreningen blir fakturerad på utbildningskostaden. Ingen redovisning behöver göras det görs avkansliet

Ospecifiserat projekt
Max belopp vi beviljar är 50000 kr
Större krav på projekt beskrivning med bakgrund, syfte, mål, genomförande, budget och uppföljning.

Ansökningar görs via webben
:
Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.
Klicka på fliken Idrottsmedel för att ansöka om medel.
OBS! För att föreningen ska kunna ansöka om medel från Idrottsmedel krävs alltså att föreningen aktiverat sin IdrottOnline-sida. Föreningen måste också lägga in ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig i medlemsregistret för att kunna skicka ansökan.
Om ni inte redan gjort detta, ta kontakt med Riksidrottsförbundets (RF) helpdesk för ytligare hjälp.

Välkommen med er ansökan!