Välkommen till Idrottsmedel 2017


1/1 2017 - 31/12 2017 (12 månader)

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

"Svensk barn- och ungdomsfotboll ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse", står det i Fotbollens spela, lek och lär.

Alternativa sätt att träna och flexibla tävlingsformer kan innebära att fler ungdomar stannar kvar längre i föreningslivet. Kan vi göra det enklare och billigare att anmäla ett lag i t ex 7-manna för 16–19-åringar under några sammandrag under året, i stället för en serie?

Ställ också frågan till spelarna om de skulle kunna tänka sig att vara ledare eller domare. Är svaret ja, bör de erbjudas utbildning och stöttning av föreningen. Att få stöd av en mentor, eller vara en del av ett ledarteam, kan göra det lättare att komma in i ledarrollen.

Många av de unga ledare vi har i svensk fotboll är det för att "någon frågade"! Var strategiska och ställ åtminstone frågan till de ungdomar som är på väg att sluta som spelare.

Svensk fotboll arbetar utifrån övertygelsen att välutbildade ledare, i väl fungerande föreningar, skapar möjligheter för barn att börja spela fotboll, och att de tycker det är så roligt och utvecklande att de fortsätter. På det sättet skapar fotbollen folkhälsa!

Under 2017 prioriteras;

  • att fler spelar fotboll längre
  • förenings-, spelar- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare och domare