Ekonomisk ersättning 2017 till domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 805 kr 605 kr
Div 5 herrar 720 kr 535 kr
Div 6 herrar 625 kr 470 kr
Div 7 herrar 610 kr 450 kr
-
Div 2 damer 720 kr 535 kr
Div 3 damer 625 kr 470 kr
Div 4 damer 610 kr 450 kr
-
DM herrar 805 kr 605 kr
DM damer 720 kr 535 kr
Ungdom P 19 720 kr 535 kr
Ungdom F 19 610 kr 450 kr
Ungdom P 15/P16 och F16 380 kr 310 kr
Ungdom övrig 9/11-manna 370 kr 310 kr
Ungdom 7-manna 280 kr
Ungdoms DM 16, 17, 18 år 480 kr 410 kr
Ungdoms DM 15 år 380 kr 310 kr
Ungdoms DM 13 och 14 år 360 kr 310 kr
Distriktslag 480 kr 410 kr
-
Juniorallsvenskan 805 kr 625 kr
Kval till juniorallsvenskan 805 kr 625 kr
U 17 Div.1 Södra Norrland 720 kr 535 kr
Kval till pojkallsvenskan 720 kr 535 kr
U 16 Nationell Grupp 625 kr 470 kr

Futsal senior och junior 8:75 kr/min, Futsal övriga, 6:50 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 130 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

>> SvFF Domarersättningar i förbundsserier mm