Ekonomisk ersättning 2019 till distrikts domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 855 kr 625 kr
Div 5 herrar 750 kr 550 kr
Div 6 herrar 645 kr 475 kr
Div 7 herrar 630 kr 465 kr
-
Div 2 damer 750 kr 550 kr
Div 3 damer 645 kr 475 kr
Div 4 damer 630 kr 465 kr
-
DM herrar 855 kr 625 kr
DM damer 750 kr 550 kr
Ungdom P 19 750 kr 550 kr
Ungdom F 19 630 kr 465 kr
Ungdom P 18 645 kr 475 kr
Ungdom P/F 16-17 630 kr 465 kr
Ungdom P/F 15 420 kr 355 kr
Ungdom P/F 14 400 kr 335 kr
Ungdom P/F 13 380 kr 315 kr
Ungdoms DM P/F 16 - 18  630 kr 465 kr
Ungdoms DM P/F 15  420 kr 355 kr
Ungdoms DM P/F 14 400 kr 335 kr
Ungdoms DM P/F 13 380 kr 315 kr
Distriktslag 510 kr 425 kr
U 19 Div 1 Norrland 855 kr 625 kr
U 17 Div. 1 södra norrland 750 kr 550 kr
U 16 Nationell Grupp 750 kr 550 kr
SM F 17 645 kr 475 kr
Liga cupen U 17 750 kr 550 kr
Liga cupen U 19 855 kr 625 kr
Svenska spel F 19 990 kr 635 kr

Futsal senior och junior 10 kr/min, Futsal övriga, 8 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 130 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

>> SvFF Domarersättningar i förbundsserier mm