Ekonomisk ersättning 2020 till distrikts domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 875 kr 640 kr
Div 5 herrar 770 kr 560 kr
Div 6 herrar 660 kr 480 kr
Div 7 herrar 650 kr 475 kr
-
Div 2 damer 770 kr 560 kr
Div 3 damer 660 kr 480 kr
Div 4 damer 650 kr 475 kr
-
DM herrar 875 kr 640 kr
DM damer 770 kr 560 kr
Ungdom P 19 NAFU 770 kr 560 kr
Ungdom F 19 650 kr 475 kr
Ungdom P 18 660 kr 480 kr
Ungdom P/F 16-17 650 kr 475 kr
Ungdom P/F 15 420 kr 355 kr
Ungdom P/F 14 400 kr 335 kr
Ungdom P/F 13 380 kr 315 kr
Ungdoms DM P/F 16 - 18  650 kr 475 kr
Ungdoms DM P/F 15  430 kr 360 kr
Ungdoms DM P/F 14 410 kr 345 kr
Ungdoms DM P/F 13 390 kr 320 kr
Distriktslag 520 kr 430 kr
U 19 Div 1 Norrland 875 kr 640 kr
U 17 Div. 1 södra norrland 770 kr 560 kr
U 16 Nationell Grupp 770 kr 560 kr
SM F 17 grupp 660 kr 480 kr
Liga cupen U 17 770 kr 560 kr
Liga cupen U 19 875 kr 640 kr
Svenska spel F 19 1080 kr 650 kr

Futsal senior och junior 10 kr/min, Futsal övriga, 8 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 150 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

>> SvFF Domarersättningar i förbundsserier mm