Ekonomisk ersättning 2018 till domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 825 kr 605 kr
Div 5 herrar 730 kr 535 kr
Div 6 herrar 635 kr 470 kr
Div 7 herrar 610 kr 450 kr
-
Div 2 damer 730 kr 535 kr
Div 3 damer 635 kr 470 kr
Div 4 damer 610 kr 450 kr
-
DM herrar 825 kr 605 kr
DM damer 730 kr 535 kr
Ungdom P 19 730 kr 535 kr
Ungdom F 19 610 kr 450 kr
Ungdom P 18 635 kr 470 kr
Ungdom P/F 16-17 610 kr 450 kr
Ungdom P/F 15 400 kr 340 kr
Ungdom P/F 14 380 kr 320 kr
Ungdom P/F 13 360 kr 300 kr
Ungdoms DM P/F 16 - 18  610 kr 450 kr
Ungdoms DM P/F 15  400 kr 340 kr
Ungdoms DM P/F 14 380 kr 320 kr
Ungdoms DM P/F 13 360 kr 300 kr
Distriktslag 490 kr 410 kr
U 19 Div 1 Norrland 825 kr 605 kr
U 17 Div. 1 södra norrland 730 kr 535 kr
U 16 Nationell Grupp 730 kr 535 kr
Regional F 17 635 kr 470 kr
Liga cupen U 17 730 kr 535 kr
Liga cupen U 19 825 kr 605 kr
Svenska spel F 19 990 kr 635 kr

Futsal senior och junior 8:75 kr/min, Futsal övriga, 6:50 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 130 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

>> SvFF Domarersättningar i förbundsserier mm