Ekonomisk ersättning 2018 till domare, HFF

Serie/tävling HD AD
Div 4 herrar 825 kr 605 kr
Div 5 herrar 730 kr 535 kr
Div 6 herrar 635 kr 470 kr
Div 7 herrar 610 kr 450 kr
-
Div 2 damer 730 kr 535 kr
Div 3 damer 635 kr 470 kr
Div 4 damer 610 kr 450 kr
-
DM herrar 825 kr 605 kr
DM damer 730 kr 535 kr
Ungdom P 19 730 kr 535 kr
Ungdom F 19 610 kr 450 kr
Ungdom P 15/P16 och F16 390 kr 310 kr
Ungdom övrig 9/11-manna 380 kr 310 kr
Ungdom 7-manna 290 kr
Ungdoms DM 16, 17, 18 år 490 kr 410 kr
Ungdoms DM 15 år 390 kr 310 kr
Ungdoms DM 13 och 14 år 380 kr 310 kr
Distriktslag 490 kr 410 kr
-
U 19 Div 1 Norrland 825 kr 605 kr
U 17 Div. 1 södra norrland 730 kr 535 kr
U 16 Nationell Grupp 730 kr 535 kr
Regional F 17 635 kr 470 kr
Liga cupen U 17 730 kr 535 kr
Liga cupen U 19 825 kr 605 kr
Svenska spel F 19 990 kr 635 kr

Futsal senior och junior 8:75 kr/min, Futsal övriga, 6:50 kr/min

Restidsarvode:
Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är mer än 80 km enkel väg utgår 130 kr - mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr.

Reseersättning:
3 kr/km

Matersättning
Matersättning utgår med 50 kronor om man dömer fler än en match på samma plats.

Förlorade arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

>> SvFF Domarersättningar i förbundsserier mm