SvFF:s Spelarutbildningsplan

Vill du och ditt lag eller möjligtvis er förening bli utbildade i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan? Hör av dig till HFF:s spelarutbildare:

Alexander Blom
0270-19095
alexander.blom@hidrott.se

Mer info om svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan (SUP) hittar du på fotbollsportalen. Klicka på denna LÄNK för mer info.

Spelarutbildningsplanen syftar till att hjälpa föreningar och ledare att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och livslångt fotbollsintresse. Planen innehåller konkreta tips för match och träning i de olika spelformerna och för föreningens långsiktiga arbete med spelarutbildning.

SUP

Planering och genomförande

Unga fotbollsspelare mår sannolikt bäst av att spela fotboll både spontant och i en strukturerad verksamhet. I barnfotboll bör den spontana och allsidiga träningen dominera. I ungdomsåren kan den strukturerade träningen ta allt mer plats. För att spelarna ska fortsätta länge med fotboll kan det vara viktigt att uppmuntra fortsatt spontanspel och dubbelidrottande även i ungdomsfotboll.

All planering bör utgå från långsiktig utveckling och motivation. För att planeringen även ska genomföras i praktiken och vara hållbar över tid är det viktigt att det är tydligt vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad.

SvFF har tagit fram rekommendationer för planering i de olika spelformerna. Det är svårt att precisera exakta rekommendationer för hela landet. Varje individ är unik och stort utrymme behöver därför lämnas åt att individanpassa upplägget.

Bakgrund till nya spelformerna

2010 inledde Svenska Fotbollförbundet ett arbete med att skapa en central plan för lärande. Inledningsvis prioriterades att skapa en spelarutbildningsplan för 6–19-åringar men under hela arbetet diskuterades spelformer som en viktig del av lärandet. Den första versionen av spelarutbildningsplanen presenterades 2013. Fokus riktades då istället mot spelformer och 2014 bildades en projektgrupp för nya nationella spelformer.

Projektgruppen analyserade nuvarande spelformer i Sveriges 24 distrikt samt i andra länder. Med fokus på barnens bästa och med utgångspunkt i Fotbollens, spela, lek och lär samt spelarutbildningsplanen och tränarutbildningen formades sedan ett förslag på nationella spelformer. Det första förslaget presenterades för distriktsförbunden 2016. Distrikten lämnade feedback på förslaget som sedan testades och justerades inför representantskapsmötet 2017 då svensk fotboll beslutade att de nya spelformerna skulle gälla från och med 2019. Det innebar att 2018 blev ett prövoår då de flesta distrikt spelade med de nya spelformerna. 2018 blev därför ett viktigt år där spelformerna testades i större utsträckning även utifrån ett praktiskt perspektiv. Efter fortsatt analys och feedback gjordes ytterligare några justeringar i spelformerna. Från och med 2019 gäller spelformerna i hela landet och är då väl genomarbetade och testade.

Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Bland annat har spelarutbildningsplanen kunnat uppdateras med ett tydligare fokus på matchen som lärtillfälle och en nationell utbildning för domare i barn- och ungdomsfotboll har kunnat tas fram.

Nu fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom en succesiv anpassning av spelplaner och målstorlekar. Viktigast är dock att implementeringen sker genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning. Därför finns från och med 2019 spelformsutbildningar som beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll. Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar. Tränarutbildningarna går djupare i spelets alla delar och är fortfarande nödvändiga för att ledare ska ges bästa förutsättningar för att skapa bra lärande både vid matcher och träningar.

Läs mer på:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/