Sammandrag och poolspel

2018

Avser 5 mot 5 (8-9 år) och 7 mot 7 (10-11 år)

Ansökan om att hålla sammandrag skickas till HFF senast 30 april, HFF utser arrangörer och meddelar dessa samt skickar ut till alla föreningar om när och var sammandrag kommer att hållas och hur många lag som kan vara med per tillfälle.

Anmälan/ansökan om att delta på sammandrag görs från förening till HFF som tillsätter platser på respektive spelort och meddelar arrangören vilka lag som är anmälda. Arrangören gör sedan en spelordning och bjuder in lagen samt skickar spelordningen till HFF,

Ansökan om deltagande i sammandrag i spelform 7 mot 7

Ansökan om deltagande i sammandrag i spelform 5 mot 5

Sammandrag 7 mot 7 kalender, (senast uppdaterad 2018-08-16)

Sammandrag 5 mot 5 kalender, (senast uppdatrad 2018-05-31)