5 mot 5 2020

2020

Under rådande omständigheter tillåts inte att vi spelar matcher i sammandragsform utan ni får bjuda in varandra till enskilda matcher som spelas utan publik.
Som vanligt rekommenderar vi att ni inte lägger så stor vikt vid om ni spelar mot tjejer eller killar i dessa åldrar. Ni kan spela mixat med både tjejer och killar i laget, tjejer mot killar eller på annat sätt, det där kommer ni överens om när ni bokar era matcher. Det är helt upp till er att kontakta varandra och komma överens om när ni spelar era matcher. Nytt i år är att inga sammandrag får arrangeras utifrån rådande förutsättningar utan endast enskilda matcher.

Kontaktuppgifter hittar ni här