Ungdomsfotboll i Hälsingland

Här uppdaterar vi dig som på ett eller annat vis är verksam inom barn- och ungdomsverksamheten i Hälsingland!

Så här spelar vi fotboll i Hälsingland 5, 7, 9 och 11 manna.

Så spelar vi 5 mot 5 SvFF hff.pdf (PDF-dokument, 1,0 MB)

Så spelar vi 7 mot 7 SvFF hff.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Så spelar vi 9 mot 9 HFF SvFF - 2017.pdf (PDF-dokument, 897 kB)

Så spelar vi 11 mot 11 HFF SvFF - 2017.pdf (PDF-dokument, 826 kB)

Detta är en beskrivning över hur säsongen bör så ut i antalet matcher (Spela Lek och LÄR) Försök att följa detta och tänk på att träning också är viktigt.

En bit ned till vänster på HFF:s hemsida så hittar du "Dokumentbank" som är en samling utav dokument med information och regler som skall vara till din hjälp. I dokumentbanken finns nu en rubrik som heter "Barn & Ungdom" med dokument som rör specifikt barn- och ungdomverksamheten i Hälsingland, under denna rubrik så finns nu ett nytillkommet dokument som heter "Nolltolerans i Hälsingland", kolla mer än gärna in denna!

---

Vi på Hälsinglands Fotbollförbund uppmanar alla Hälsinglands fotbollsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet att följa Edsbyns IF FF's och Näsvikens IK's goda exempel för att bidra till en schysstare stämning och en bättre fotbollsmiljö för alla!

---

Repskapsmötet 2015 beslutade (den beslutande församlingen vid repskapsmötet består utav röstberättigade personer ifrån Hälsinglands fotbollsföreningar) att ge HFF:s Tävlingskommitté i uppdrag att tydliggöra åldersspannet för ungdomserier till säsongen 2016.

Flickor

F19, 11-manna, maxålder 19 år (-98)
F16, 11-manna, maxålder 16 år (-01)
F14, 9-manna, maxålder 14 år (-03)

F13 9-manna, maxålder (-04)
F12, 7-manna, maxålder 12 år (-05)
(spelprogram, ej resultatrapportering)
F11, Poolspel, 7- eller 5-manna, maxålder 11 år (-06)
F10, Poolspel, 7- eller 5-manna, maxålder 10 år (-07)

Pojkar

P19, 11-manna, maxålder 19 år (-98)

P16, 11-manna, maxålder 16 år (-01)
P15, 11-manna, maxålder 15 år (-02)
P14, 9 eller 11-manna, maxålder 14 år (-03)
P13, 9-manna, maxålder 13 år (-04)
P12, 7-manna, maxålder 12 år (-05)
(spelprogram, ej resultatrapportering)
P11, 7-manna, maxålder 11 år (-06)
(spelprogram, ej resultatrapportering)
P10, Poolspel, 7- eller 5-manna, maxålder 10 år (-07)

Generell dispens för 1 år äldre spelare i F16 - F10 och P16 - P10.
Endast tre spelare som är 1 äldre får användas per match. Dessa skall föras upp i fogis på matchens trupp. I våra på P och F19 serier gäller 3 stycken fritt överåriga spelare i varje matchtrupp.


Särskild dispens
för lag kan sökas om flytt till "yngre ålderstillhörighet" än som föreskrivs. (beslutas av Tävlingskommittén)
Lagdispens då förening har möjlighet att söka dispens för spelare att delta i annan förenings ungdomslag avseende serie- och cupspel. Dispens kan inte sökas för enbart cupspel och kan inte medges för spel som är kvalificerande för förbundstävlingar.En spelare får inte delta i två olika lag i samma grupp. (beslutas av Tävlingskommittén)
Vid frågor eller funderingar hänvisar vi till Tävlingskommittén.