Dannes inkast

Dannes inkast nr 1 (2015-04-02)
Dannes inkast nr 2 (2015-04-30)
Dannes inkast nr 3 (2015-06-02)
Dannes inkast nr 4 (2015-07-03)
Dannes inkast nr 5 (2015-09-14)
Dannes inkast nr 6 (2015-11-06)
Dannes inkast nr 7 (2016-04-01)
Dannes inkast nr 8 (2016-07-12)
Dannes inkast nr 9 (2016-10-18)
Dannes inkast nr 10 (2016-12-12)
Dannes inkast nr 11 (2017-03-30)
Dannes inkast nr 12 (2017-06-12)
Dannes inkast nr 13 (2017-09-15)
Dannes inkast nr 14 (2017-12-06)

Dannes fjortonde inkast

Pernilla och Christian – nationella fotbollsutbildare
Det hade väl inte varit fel att inleda mitt fjortonde inkast med en hyllning till herrlandslaget för deras prestation att slå ut giganten Italien ur play off och därmed kvalificera Sverige till VM i Ryssland. Återkommer till det längre fram. Väljer ändå att lyfta fram våra instruktörer Pernilla Karlsson och Christian Fagerhov som för någon vecka sedan fick beskedet att Svenska Fotbollförbundet utsett dem till nationella fotbollsutbildare (NaFu). Förbundet har delat in Sverige i åtta regioner och tanken är att NaFu ska ersätta riksinstruktörerna som bara var fyra till antalet och därmed hade att täcka ett stort geografiskt område. Nafus roll blir att stödja distriktens egna spelarutbildare. NaFu kommer att kalla till gemensamma regionsträffar, arrangera och genomföra utbildningar för våra ungdomar men även deras klubbtränare. På Svenska Fotbollförbundets hemsida presenteras våra bidrag på följande sätt:
"Region Medelpad, Jämtland/Härjedalen och Ångermanland: Pernilla Karlsson

"Pernilla har mångårig erfarenhet som spelarutbildare inom Hälsinglands Fotbollförbund. Även Pernilla har jobbat med våra ungdomslandslag tidigare. Pernilla var också en av pristagarna för årets Woody ungdomsledare. Närmast kommer Pernilla från NIU-fotbollsgymnasiet i Hudiksvall."

Region Hälsingland, Gestrikland, Uppland och Dalarna: Christian Fagerhov

"Christian jobbar idag som Fotbollsutvecklare för Hälsinglands Fotbollförbund, och är en av drivande krafterna bakom "Hälsingemodellen". Även Christian jobbar med ett av våra ungdomslandslag för tillfället, P16 landslaget som gick vidare till Elite Round nästa vår."

Nog har vi anledning att känna såväl stolthet som glädje att 25 % av Sveriges nationella fotbollsutbildare kommer från Hälsingland. Utnämningen av Christian innebär att vi gått ut med annons för att få en efterträdare i rollen som fotbollsutvecklare i Hälsingland. Vi fick 14 ansökningar och kallade fyra till intervjuer. Efter intervjuerna bedömdes två sökande som i princip likvärdiga kandidater, men med lite olika ingångsvärden. Fredag 24 november tackade Alexander Blom ja till uppdraget och Alexander kommer att starta arbetet måndag 8 januari. Vi kommer med en mera ingående presentation av Alexande på vår hemsida. Rollen som NaFu innebär att Christian kommer att ha kvar kontakten med hälsingefotbollen eftersom vi ingår i den nya regionen tillsammans med Uppland, Gästrikland och Dalarna. Pernilla kommer att ha sitt område i Medelpad, Jämtland/Härjedalen och Ångermanland.
Fler nyheter
Nya spelformer införs inom ungdomsfotbollen. Tidsplanen för genomförandet ser ut som nedan:
2017: Önskvärt att så många distrikt som möjligt prövar de nya nationella spelformerna i så stor utsträckning som möjligt.

2018: Genomförande under starka rekommendationer.

2019: Nationella spelformerna gäller för hela landet.
Det som oroat ungdomsföreningarna är att ny utrustning i form av olika storlekar på målen kommer att bli kostsamt samt att linjering av spelytorna medför mycket extraarbete på anläggningarna. Ambitionen med de nya spelformerna är att få en progression i barns och ungdomars teknikutveckling. Mycket bollkontakt i yngre åldrar och successivt inslag av kunskap om spelbredd, speldjup, passningsavstånd i takt med att barnen blir äldre. Finns även en förhoppning om att de nya spelformerna ska medverka till att färre ungdomar slutar spela fotboll i de kritiska åldrarna 15-16 år.
För djupare information om de nya spelformerna rekommenderar jag att ni följer länken: (OBS avser 2017)