Uppdaterade riktlinjer gällande Corona från SvFF

Uppdaterad 2021-01-11 kl 14.55

Med anledning av den pandemilag som trädde i kraft söndag 10 januari har SvFF uppdaterat sina riktlinjer. Bl a påminner man om nedan.

Stängd verksamhet

FHM har sedan den 18 december 2020 rekommenderat kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

Rekommendationen gäller inte yrkesmässig idrott. Myndigheten har vidare den 22 december förtydligat att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om FHM:s föreskrifter och allmänna råd följs.

SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region. I den mån det är möjligt att bedriva fotbollsverksamhet – givet situationen i berörd region och kommun – gäller SvFF:s riktlinjer oförändrade i övriga delar.

_ _ _

Länsstyrelsen och länets kommuner har sedan tidigare beslutat om bl a stängda idrottsanläggningar inomhus. Vi uppmanar alla våra föreningar att förhålla sig till de rekommendationer som gäller och avvakta vad som händer efter den 24:e januari.

En fotbollsförening som driver en inomhusanläggning är juridiskt ansvarig för att följa detta regelverk. SvFF uppmanar föreningar att läsa riktlinjerna i sin helhet och ta del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

,