Förtydligande - justering gällande publikfrågan

Uppdaterad 2020-08-12 kl 17.00

Svenska Fotbollförbundet har idag justerat sina riktlinjer gällande publikfrågan, detta för att förtydliga vad som gäller för förening som önskar släppan in publik om max 50 personer. Bl a gäller följande:

I en uppdaterad version (publicerad den 12 augusti) har SvFF förtydligat att arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten.

Observera att de justerade riktlinjerna inte innebär någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.
För elitfotbollen gäller att gemensamma beslut tas inom respektive ligaorganisation, där man avvaktar regeringens besked i fråga om ändrade publikrestriktioner.

HÄR läser ni riktlinjerna i sin helhet

,