Uppdaterade riktlinjer från SvFF fr o m 14/12

Justerad version Uppdaterad 13 december kl 10.20

Utifrån förtydligande från FHM har sedan förra uppdateringen 11/12 kl 14.00 SvFF justerat sina riktlinjer på så sätt att man anger att seriespel för de födda 2005 och senare inte bör genomföras och att dessa matcher bör spelas inom samma region.

I tisdags presenterade Folkhälsomyndigheten de nya striktare allmänna råd som ska gälla i hela Sverige fr o m 14 december. Utifrån dessa har Svenska Fotbollförbundet uppdaterat sina riktlinjer om vad som gäller fotbollen.

I dessa allmänna råd ges möjlighet till viss träningsverksamhet för alla, under förutsättning att man iaktar de av FHM uppsata kriterierna som beskrivs nedan samt i dokumentet.

Vi har just nu i Gävleborg den största smittspridningen per 100 000 innevådare i hela Sverige, med detta som bakgrund vill vi be er alla att vara extra försiktiga och eftertänksamma med tanke på den allvarliga situation vi nu har i just vårt län, säger Andreas Göransson, kanslichef.
För närvarande är minskad smittspridning det allra viktigaste, allt annat blir sekundärt i detta läge. Min uppmaning till er inom fotbollen i Hälsingland är att uppmärksamt bevaka också den information som kommer från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg för att följa det regionala läget när det gäller Covid-19 och smittspridningen.

HFF:s styrelse samanträder på kvällen tisdag 15/12, då kommer frågan att diskuteras där.

För mer, klicka på rubriken

Om ni avser att uppta er verksamhet, fundera över hur viktigt det är att träna fotboll mellan Lucia och nyår. Kanske kan det vänta för att se åt vilket håll smittspridningen går.

för träningsverksamhet gäller följande:

Förening bör begränsa antalet personer i och kring träningen och även där undanbe sig publik, t.ex. föräldrar (se ovan om genomförande av matcharrangemang).

För de som är födda 2004 och tidigare, och som inte omfattas av undantaget avseeende yrkesmässig idrott, kan viss gemensam träning bedrivas.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd rekommenderar SvFF förening att tillse att deltagarna:
• kan hålla avstånd till varandra (förutom den närkontakt som är en naturlig del av spelet),
• inte delar utrustning med varandra,
• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
• undviker gemensamma omklädningsrum,
• reser till och från aktiviteten individuellt, och• utför aktiviteten i mindre grupper.

Riktlinjerna i sin helhet, inklusive vad som gäller för yrkesmässig idrott samt födda 2005 och senare hittar ni HÄR

Länk till SvFF:s artikel