Anmälan till barn- och ungdomsfotbollen öppen

Hälsinglands Fotbollförbund bjuder in till barn - och ungdomsfotbollen 2021. Anmälan är öppen t o m 31 januari och information har via e-post skickats till samtliga föreningar.

OBS! Anmälan sker i Fogis, se till att ni anmäler rätt lag till serien då laget i FOGIS är det som visas i Min Fotboll!

,