Skärpta lokala allmänna råd i Gävleborg

Uppdaterad 2020-11-16 kl 12.30

Redan i slutet av förra vecka meddelads det från smittskydd Gävleborg att det skulle införas lokala allmänna råd i Gävleborg. Nu har dessa presenterats och det får konsekvenser för vår planerade verksamhet.

Hälsinglands FF har beslutat

att ställa in alla träningar med *Hälsingemodellen tills vidare.

att skjuta upp samtliga utbildningar tills vidare

att skjuta upp eller ställa om när det gäller interna konferenser och liknande

att representantskapet 9 december kommer genomföras i digital form (mer info i mejl till föreningar och anmälda ledamöter)

att tills vidare skjuta upp "Prova på fotboll för tjejer" som samarrangeras med RF-SISU Gävleborg och Söderhamns FF

Inga matcher eller träningsmatcher tillåts.

Vi hoppas och förutsätter att våra föreningar förhåller sig till de nya skärpta lokala allmänna råden så att vi tillsammans gör vår del för att minska smittspridningen.

För oss handlar det här inte om att förhålla sig till en miniminivå utan att ta ett samhällsansvar.

*Ungdomarna i Hälsingemodellen omfattas inte av punkt nr 3 då de är 14-15 år gamla. Däremot anser inte Hälsinglands FF att det är förenligt med rådande omständigheter att samla spelare får Hälsinglands alla hörn och att det undantaget i första hand handlar om spelare i samma lag och ev skola. I detta fall ska även punkt 1 beaktas där inga onödiga resor skall genomföras.

Klicka på rubriken för mer info

De skärpta råden blir:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Läs om detta i sin helhet på Region Gävleborgs hemsida