Kallelse till Hälsinglands FF:s representantskap

Nu är det dags för årets representantskap, det enskilt viktigaste mötet när det gäller tävlingsfrågor. Här ges varje förening möjlighet att påverka nästa års tävlingsregler efter principen en förening, en röst.

Ber er att snarast gör er anmälan (så den inte faller i glömska såhär när vintern närmar sig), dock ska er anmälan göras senast 20 november (via länken i kallelsen). Ni får gärna via denna meddela om ni inte har möjlighet att närvara. Anmälda personer kommer senast 2 veckor innan mötet att få dagordning samt ev inkomna förslag från föreningar (motioner) och från HFF som ska behandlas. Kallelsen finner ni (Inaktiv länk)

,