Kallelse till digitala ordförandeträffar

Idag (14/10) har kallelse till digitala ordförandeträffar gått ut till samtliga ordföranden / vice ordförande (och alla föreningar).

Om du som ordförande / vice ordförande inte fått sådan kallelse, kontakta din förening som också fått denna eller Andreas Göransson på HFF:s kansli som också besvarar ev frågor kring träffarna. Vi ser det som av största vikt att samtliga föreningar är representerade på dessa träffar.

,