Förbered er för att söka om kompensationsstöd från RF

Föreningar, förbered er på att söka kompensationsstöd från RF.

Nytt: 2020-10-02:
Nu erbjuder RF-SISU Gävleborg två utbildningstillfällen om hur ni som förening ansöker om detta. Ta chansen att delta på något av dessa tillfällen, läs mer och anmäl er HÄR

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet ansvarar för fördelningen av pengarna och kommer att ha två ansökningsperioder för föreningar för Q3 respektive Q4. Den första ansökningsperioden, för det tredje kvartalet, kommer att inledas någon gång i mitten av oktober (datum sätts vid Riksidrottstyrelsens sammanträde 6-7 oktober).

För enskilda föreningar kan det vara bra att redan nu förbereda inför med sådant material som RF vill ha bifogat med ansökan, såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter samt att kunna redogöra för kostnadsbesparingar och eventuella bidrag som föreningen redan har fått under perioden. Läs mer: