Uppdaterade riktlinjer från SvFF,

Uppdaterad 8 juni kl 17.00

SvFF har uppdaterat sina riktlinjer och råd under dagen idag. Dessa hittar ni HÄR och det nya för dagen är i röd text. Bl a framgår att alla matche får starta fr o m 14 juni men att följande ska beaktas;

Vid genomförande av matcher är det viktigt att:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.
  • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna.
  • Trängsel mellan människor undviks.

Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommentioner för resande följas. Endast symtomfria personer ska resa. Förening bör i första hand välja resealternativ som innebär att trängsel och närkontakt med andra undviks, såsom bil eller abonnerad buss.Ombyte och dusch kan ske hemma i de fall det är möjligt och lämpligt, t.ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats, är det viktigt att trängsel undviks.

Även fortsatt ska matcher spelas UTAN publik.

,