Dannes tjugofemte inkast

Ordförande Dan Jonsson tänker till om fotbollens uppstart efter "Coronaavbrottet", Om SvFF:s sammanslagningsplaner som kan upplösa Hälsinglands Fotbollförbund och andra distrikt och vad händer med spelarutbildningen framöver? SvFF har kommit med utvärderingen av "Spelarutbildning en helhet" som man jobbat med under några år.

Ljusning – men fortsatt försiktighet!
Så kom då besked om att Allsvenskan för både damer och herrar startar den 14 juni. En knapp vecka senare ändrade Folkhälsomyndigheten reglerna för resor, vilket innebär att det blir grönt ljus att starta även de lägre förbundsserierna, vilket gör att vi nu är igång med seniorfotbollen. Fortfarande gäller att matcherna spelas utan publik. Brukar läsa Karl-Erik Nilssons bloggar på Svenska Fotbollförbundets hemsida. Den senaste skrevs den 5 juni och jag anar en viss optimism att vi inom rimlig tid även kan få besöka våra arenor och planer igen. Våra egna distriktsserier kunde också starta från 14 juni och jag ser fram mot att spelare, ledare och alla supportrar (även om de senare ännu får följa matcherna digitalt) kan ta ett första steg mot mer normala förhållanden. Viktigt att vi fortsätter följa rekommendationer om att hålla avstånd, ofta tvätta händerna och hålla oss inomhus om vi känner minsta symtom på sjukdom.

Förslag om ökad samverkan mellan Svenska Fotbollförbundet och de 24 distrikten
Hälsinglands Fotbollförbund fyllde 103 år för några månader sedan. Vi gjorde inga aktiviteter eftersom vi av tradition bara firar vid jämna årtal. För de som deltog i 100-årskalaset på Kulturhuset i Bollnäs för tre år sedan skulle väl de flesta fundera varför jag överhuvudtaget tar upp ett eventuellt 103-årsfirande i den här krönikan. Svaret är att det ligger ett förslag från Svenska Fotbollförbundet att skapa "större och starkare" distrikt. I ett längre perspektiv har vi farhågor att det skulle kunna innebära slutet för Hälsinglands FF som egen juridisk person med egna firmatecknare som styr över en egen ekonomi i hälsingefotbollen. I korthet går förslaget ut på att minska antalet distrikt från 24 till 8 eller 9. Syftet är att utjämna skillnader i distriktens sätt att arbeta med prioriterade frågor. Förbundsstyrelsen vill flytta resurser från administration till uppsökande verksamhet ute bland föreningarna i form av fler fotbollsansvariga och fler nationella fotbollsutbildare, NAFU. Tror ingen har invändningar mot att föreningarna får fler besök av vår spelarutbildare eller SvFF:s NAFU. Tvärtom - det är ett bra sätt att utveckla våra unga spelare i Hälsingland att få träffa välutbildade och engagerade aktivitetsledare på ett mer regelbundet sätt. Problemet är om man väljer att ta till tvingande åtgärder där distriktens suveränitet och självbestämmande upphör. Det skulle passa oss illa i Hälsingland. Vi har sakta byggt upp ett bra samarbete med de tre distrikt som tillsammans med oss utgör NAFU-distrikten. Vi har samarbete med såväl Uppland, Gästrikland som Dalarna när det gäller utbildning av våra ungdomar. Vi har dessutom vissa gemensamma utbildningar och tävlingsverksamhet och här får vi även lägga till Medelpad som delar damer division tre samt ungdomsserier med oss. Vi har stabil ekonomi med ordentligt eget kapital som vi själva kan råda över.

Hur vill vi gå vidare i Hälsingland?
Vi i Hälsingland inser också att det kan verka "omodernt" och oekonomiskt att 24 distrikt i hög grad gör samma administrativa saker, när man genom samverkan mellan distrikt kan göra stora samordningsvinster såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Återigen – låt distrikten i samverkan med varandra och med uppmuntran och stöd av vårt kompetenta nationella Förbundskansli göra de nödvändiga förändringarna. Ny teknik ger oss möjligheter till effektiva och rationella förbättringar av administration. Däremot känns det som ett steg bakåt att centralisera den viktiga demokratiska funktion som våra 24 distrikt utgör idag. Vi tror på en mångfald där vi i distrikten kan ge och få information som gagnar svensk fotboll. Informationsutbytet sker formellt i samband med årsmöte, tävlingskonferenser, ordförandekonferenser och Representantskapsmötet (Repskapet). Samtidigt ser vi den stora betydelse det har när fotbollens ledamöter träffas informellt vid gemensamma luncher och under heta diskussioner på kvällarna.

Svensk Fotboll gör idag goda resultat och vi har förutsättningar att fortsätta göra bra verksamhet utan att drastiskt ändra vår organisation. Tillsammans med de övriga sju norrlandsdistrikten har vi utformat en skrivelse som skickats till Jörgen Eriksson som är Norrlands representant i Förbundsstyrelsen. Kontentan av norrlandsdistriktens funderingar kan sammanfattas ungefär:
Samtliga distrikt är positiva till intentionerna med förslaget, dvs att effektivisera administrationen för att frigöra mer resurser för uppsökande verksamhet bland föreningarna.

Däremot är man tveksam i övrigt – de argument som lyfts fram är:

  • Demokratifrågan – dvs representation och deltagande i större regioner
  • Lokal närvaro – svårt se att så blir fallet med större regioner
  • Bekymmer att rekrytera ledare i större regioner
  • Ekonomin – lösa antaganden att man kan spara de summor som presenterats.
  • Blir administrationen mer effektiv? Skapar inte förslaget mer administration?
  • Förslaget är för otydligt för att vi ska kunna informera våra medlemsföreningar
  • Vilken roll får landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland i en ny organisation?
  • Processen går för fort – behövs mer och bättre förankring i distrikten.

Den sista punkten trycker vi i Hälsingland på. Utredningen har intervjuat 40 föreningar varav elva är från Norrland och en förening är från Hälsingland. Vi vill ha ett tydligt förslag med en färdig konsekvensanalys som vi kan förmedla till våra cirka 50 aktiva fotbollsföreningar så att de har möjlighet att se fördelar och nackdelar med en övergång till större distrikt. Frågan tas upp den 16 och 17 juni i samband med ordförandekonferensen som i år sker via videokonferens.

Utvärdering av "Spelarutbildningen en helhet"
Det andra stora diskussionsämnet under årets ordförandekonferens är hur distrikten ser på ett fortsatt arbete med att utveckla utbildningen av unga spelare. I den utvärdering som Lars Helmersson genomfört framskymtar ett antal förslag som kommer att tas upp till diskussion. Hur blir det med utvecklingslägret i Halmstad? Ska det ersättas av regionala utvecklingsläger? Har svensk fotboll resurser att både ha kvar Halmstadlägret och regionala utvecklingsläger? Hur ska vi ha det med distriktsungdomsturneringarna Cup Kommunal och Distriktspojkturneringen i fortsättningen? Eftersom våra 24 distrikt har så olika förutsättningar ser jag fram mot att det kommer att bli engagerade diskussioner där åsikter och önskemål kommer att skilja sig åt.
Avslutar med en glädjande notering från Helmerssons utvärdering. Som ett gott exempel på hur ett litet distrikt arbetar med spelarutbildning nämner han Hälsingland. Vårt arbete med icke selekterande träningar, Hälsingemodellen, uppmärksammades. Vi erbjuder sedan ett antal år tillbaka alla flickor och pojkar träning i stort sett varje helg från oktober till slutet av februari. Dessutom har vi sedan flera år samlat alla fjortonåringar till ett Hälsingeläger i slutet av maj. Det är exempel på klokt sätt att använda distriktets pengar och att vi själva kan bestämma vad vi vill använda pengarna till. Vill tillägga att båda aktiviteterna ligger helt i linje med vad Svenska Fotbollförbundet vill att distrikten ska genomföra. Kan vi sedan toppa med fler direkta föreningsbesök som vårt utbildningsteam redan inlett så når vi även det som Lars Helmersson i sin utredning lyfter fram som prioriterad verksamhet för distrikten.

Dan Jonsson

Ordförande Hälsinglands FF