Uppdaterade riktlinjer, seniormatcher i juni

Uppdaterad 29 maj kl 14.00

Idag den 29 maj förändrade Folkhälsomyndigheter sina riktlinjer för idrotten. Bl a innebär det att seniormatcher (om man förhåller sig till övriga riktlinjer) tillåts starta 14 juni, på lägre nivå innebär det att resor inom distriktet tillåts. Viktigt då att iakta att det är 14 juni som gäller för start oavsett om det är tränings- eller tävlingsmatch. För HFF:s del innebär det att vi FÅR starta våra lokala seniorserier den 14 juni. Om detta har styrelsen möte sönag 31 maj och beslut kommuniceras efter det.

Uppdaterade riktlinjerna i sin helhet hittar ni här

Saxat ur rekommendationerna där det i kursivt är uppdaterat 29/5

SDF och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som anger att matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare, och fr.o.m. den 14 juni 2020 är det också möjligt att genomföra tävlings- och träningsmatcher för seniorer inom distriktet.

Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:
• bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,
• det finns goda möjligheter att tvätta händerna och
• trängsel mellan människor undviks.

Som framgår ovan har Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020 angett att idrottstävlingar på lägre nivå, som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet, bara kan arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs. SvFF:s rekommendation är därför alltjämt att matcher som innebär resor över distriktsgränser – och som inte innebär yrkesutövande på elitnivå – tills vidare bör undvikas.