Kompensationsstöd till föreningar

Ansök om stöd för uteblivna intäkter eller merkostnader

Uteblivna kioskintäkter på grund av matcher eller evenemang som ställts in? Arrangerade din förening en cup eller fotbollsskola som har fått ställas in eller med ett reducerat antal deltagare? Har ni som förening fått högre plankostnader eftersom ni blivit tvungna att sprida ut er träningsverksamhet på grund av Corona-viruset? Det är bara några exempel på vad ni kan ansöka om medel för i Riksidrottsförbundets Kompensationsstöd IF för er framtida verksamhet. läs mer, klicka på rubriken

Ansökan görs i IdrottOnline och är öppen mellan 1 maj och 15 maj. Ansökan gäller endast förlorade intäkter eller merkostnader under tidsperioden 12 mars till och med 30 juni 2020. För mer information om kompensationsstödet, besök https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/