Hälsinglands FF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av Coronautbrottet och covid-19 är omfattande och drabbar alla delar av samhället – fotbollen är som ni såklart vet inget undantag.

För att ta långsiktigt ansvar för verksamheten har HFF:s ledning beslutat att korttidsarbete kommer att införas från 20 april och tills vidare.

För HFF:s kansli så kommer det betyda att alla tre anställda går ner till 60% tjänst.

En stor del av tjänsterna är att förvalta verksamheten och planera inför den uppstart / nystart av verksamheten vi hoppas inte ska dröja allt för länge.

Det kommer såklart också vara en viktig uppgift för oss att hjälpa och stötta våra föreningar på olika sätt, just nu sker det i distansform. Vi kommer för att försöka hålla så hög servicegrad som möjligt mot er föreningar att i största möjliga mån ha någon person tillgänglig varje vardag så att ni kan nå någon av oss.

Däremot hoppas vi på er förståelse att vi alla har olika ansvarsområden och kompetenser och inte per automatik kan svara på alla frågor utan får i vissa fall hänvisa vidare. Det är också av stor vikt att vi respekterar den kortade arbetstiden och kommer därför bara kunna vara behjälpliga via e-post och telefon under våra schemalagda tider.

Vi kommer att veckovis lägga ut ett arbetsschema med vem / vilka som jobbar respektive dag och tider för detta.

I dessa tider är det av stor vikt att vi riktar våra insatser sett till tid och behov och hoppas ni har överseende av att ev få vänta en dag eller två med svaret på er fråga.

Ta hand om er själva och varandra.

Bollnäs 2020-04-17

Andreas Göransson
Kanslichef