Seriestarten för damernas div 2 och 3 senareläggs

Uppdaterad 29 mars kl 20:40

Under söndagskvällen hade de sju Norrlandsdistrikten ett videomöte där olika tävlingsfrågor utifrån den rådande situationen behandlades. Bl a fattades ett beslut om damernas div 2 som är en regional serie och div 3 damer som är en distriktsövergripande tävling.

Beslutet är att utifrån de tydliga rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet lämnat så ska damernas div 2 likt damernas div 1 ha seriestart i mitten av juni, serien ska spelas med enkelmöten och avses ha serieslut 27/9. Även div 3 damer (båda våra serier) skjuter sina seriestarter till mitten av juni och genomför dessa med enkelmöten.

SvFF:s rekommendation till SDF är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Vid bedömningen av om tävlingar och matcher ska genomföras bör SDF beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. att överväga att ställa in cuper, tävlingar och matcher om de innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige men att lokala arrangemang kan genomföras som vanligt (som utgångspunkt anser SvFF att distriktsöverskridande verksamhet inte kan anses vara lokal). SDF och förening bör vidare beakta Folkhälsomyndigheten information och underlag till arrangörer av mindre evenemang, samt om aktiviteterna innebär annat än lokala resor, hur smittspridningen ser ut i berörd region och om aktiviteten kräver övernattning eller andra närmare sociala kontakter. SvFF:s rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten. Om tävlingsverksamhet bedrivs, är det i rådande läge SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.