Representantskapet genomfört och herrarnas kval försvinner

Nu har årets representantskp genomförts och det har har beslutats om nästa säsongs tävlingsbestämmelser och föreskrifter.

Ett relativt välbesökt representantskap (22 röstberättigade föreningar, d v s ca 50 % av våra föreningar) var samlade, dessutom fyra representanter för HFF:s styrelse gjorde att röstlängden landade på 26.

För mer om ärendena som behandlades klicka på rubriken.

Först ut var en motion från Rengsjö SK om att ta bort kvalen mellan div 4 och 5 samt 5 och 6 på herrsidan. Det motiverades bl a med att det är svårt att få lagen / spelarna motiverade att fortsätta spela en bra bit in i oktober när undelaget och vädret kan vara lite tveksamt.

Styrelsens förslag var att representantskapet skulle besluta om att tillsätta en utredningsgrupp under 2020 för att bereda frågan ytterligare och gå till beslut nästa år. Frågan gick till votering där Rengsjö SK:s motion fick 15 röster och styrelsens förslag fick 9. Den matematiskt begåvade ser då förutom det uppenbara att RSK:s motion bifölls också att två ledamöter lade ner sina röster.

Vidare beslutades det om att fortsätta med länsmästerskap för seriesegrarna i samtliga seniorklasser (alt bästa segrare i div 6 herr om det blir två serier och kvalsegrare till div 2 dam om damerna delas i två sereier som i år), TK gavs uppgift att se över när i tid dessa matcher ska spelas.

Styrelsen hade ett förslag att reglera antalet åldersdispenser som maximalt kan beviljas, här försegick beslut av många och givande diskussioner innan beslutet kom att ingen förändring av dispensreglerna ska genomföras. Dock tryckte ett enat representantskap (vad som sades i plenum) på vikten av föreningens och de enskilda ledarnas ansvar att inte missbruka de frikostiga regelverket för att uppnå sportslig framgång.