SM för flickor 17 2020

Här finns information om tävling och anmälan från SvFF om SM för Flickor 17 år säsongen 2020.

• F17 avgörs i regionala seriegrupper och därefter genom slutspel. Slutspelet består av åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final. F17-serierna anordnas av SvFF och administreras av SDF.

• Fri anmälan råder till tävlingen.

• Kombinerade lag som består av maximalt två föreningar har rätt att delta i tävlingen. I dessa fall anmäls lagen i ett kombinerat lagnamn, vilket ska godkännas av SvFF. SvFF kommer att tillämpa samma principer som 2019 gällande kombinerat lagnamn, dvs. båda föreningarnas fullständiga officiellt registrerade namn ska framgå (ex. Förening IK/Förening SK).

Tillägg i föreskrifterna för säsongen 2020

• Två anmälda lag
Förening har rätt att anmäla två lag till tävlingen. Dessa lag ska, när det inte är oskäligt, placeras i olika seriegrupper. Endast ett av lagen får kvalificera sig till slutspel och spelare från föreningen får endast delta i ett av lagen under pågående tävling.

• Överåriga spelare
Maximalt tre överåriga spelare (födda tidigast 2002, dvs. under innevarande kalenderår fylla högst 18 år) får delta per match och förening. Av dessa får maximalt två spelare delta som utespelare. Överåriga spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

• Domare
Match i F17 ska ledas av tre domare (en domare och två assisterande domare).

• W.o-avgift
Förening som lämnar w.o. ska till SvFF eller administrerande SDF betala en avgift om 2 500 kr.

Anmälan
Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 januari 2020.
Länk till anmälan: http://fogis.se/anmalanf17

Vid frågor om tävlingen, kontakta:
Moa Westermark
Epost: moa.westermark@svenskfotboll.se
Telefon: 08 735 09 33