Vad händer vid WO i sista omgången?

På förekommen anledning vill vi förtydliga reglerna om ett lag lämnar WO i sista omgången av seriespelet. (Klicka på rubriken för att ta del av hela texten kring aktuell bestämmelse).

Kortfattat innebär det att lag som lämnar WO i sista omgången utesluts och nedflyttas två divisioner (alt till lägsta serien) men att tabellen inte räknas om.

Inom HFF gäller (även i ungdomsserierna):

Vid w.o erhåller den ej felande föreningen 3 poäng, målresultat 3-0.
W.o, som lämnas i förväg ska meddelas skriftligt till DTK.

Förening som lämnat w.o i två seriematcher under samma spelår, utesluts ur serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras (gäller ej vid wo i sista omgången, se sista stycket).

Utesluten förening kan dömas ersättningsskyldig till de föreningar, mot vilka den anordnat hemmamatcher i serien.
Förening som lämnat en w.o är inte behörig att flyttas upp i seriesystemet.

Gäller alla herr- och damserier i distriktet.

För lag som uteblir från sista seriematchen och ska resultatet från matchen räknas som 0-3 och resultatet inräknas i serietabellen. Därefter utesluts laget och nedflyttas två divisioner, eller i förekommande fall till distriktets lägsta serie, tabellen räknas inte om. DTK har rätt att besluta att låta laget kvarstå i serien, endast om synnerliga skäl föreligger, såsom omständigheter som föreningen och / eller dess företrädare inte kunnat råda över.