30 september - sista datum för att inkomma med motion till "repskapet"

Om er förening vill ändra på något i vår tävlingsverksamhet så är det dags att förja fundera på vad och hur. Senast den 30 september ska motioner till Hälsinglands FF:s representantskap vara HFF tillhanda. Motion ska sändas in med post (eller inskannad e-post till Andreas) och vara undertecknad av behörig person i föreningen.

"Repskapet" kommer att hållas i Bollnäs första halvan av december.