Inget förbud mot konstgräsplaner

De uppgifter som cirkulerat i media om att ett europeiskt förbud mot konstgräsplaner är på gång till 2022 tillbakavisas av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som ansvarar för frågan.
I en officiell kommuniké klargör ECHA att inget förbud planeras.

Läs mer på Svenska Fotbollförbundets hemsida här