Nr 2 i Bollnäs Kurd frias från avstängning

I samband med matchen mellan Bollnäs Kurd - Forsa som spelades onsdag 22 maj så visades Bollnäs Kurds spelare nr 2, Faaruq Fuaad Daroor ut för grov förseelse efter en situation i straffområdet som också föranledde en straffspark för Forsa IF.

Det har nu, bl a genom domarens rapport visat sig att det i själva verket inte var spelare nr 2 som begick den anmälda förseelsen. Därmed har HFF:s Disciplinutskott (DDU) idag per capsulam beslutat att upphäva den automatiska avstängningen till följd av utvisningen. (klicka på rubriken för mer info samt beslutet i sin helhet)

Dag o tid: Tisdagen den 28/5 2019

Mötesform: Per capsulam

I beslutet deltog: Ola Olsson, sammankallande
Per Kallerhult, sekreterare
Kenneth Carlsson
Christer Stridh

Bestraffningsärende 08:2019:6

Faaruq Fuaad Daroor, Bollnäs Kurd IF. Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse.

Match: Bollnäs Kurd IF– Forsa IF, division 4, herrar, 22/5 2019.

Beslut: att lämna ärendet utan bifall samt att upphäva den automatiska avstängningen som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna 5 kap 1 § och 2 § då det, bl. a. genom domarens rapport kunnat konstateras att fel spelare utvisats.

En anmälan kommer istället att göras mot den spelare som de facto begick förseelsen. När denna utredning är klar kommer DDU att meddela sitt beslut till berörda parter.