PÅMINNELSE - Fotbollssnack - Söderhamn

Vill härmed påminna alla i Söderhamns kommun aktiva ledare, föräldrar, styrelseledamöter och andra som brinner för fotboll i allmänhet och Söderhamnsfotbollen i synnerhet om att anmäla sig till mötet nästa måndag.

Årets första "Fotbollssnack" riktar sig till föreningar i Söderhamns kommun. Här ska vi diskutera frågan "Vad händer med fotbollen i Söderhamns kommun?" Hur ser det ut med antal spelare och lag idag och vad har hänt de senaste åren?

Vi kommer också att blicka framåt, vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre?
Anmälan genom länken i inbjudan nedan.

,