Årsberättelsen 2018

Här nedan hittar ni årsberättelsen för 2018 som också var årsmöteshandlingar.

I enlighet med HFF:s stadgar ska handlingarna till årsmötet som hålls 26 februari publiceras på vår hemsida senast 2 veckor före. Dessa finner ni i Årsberättelsen som inkluderar Dagordningen för mötet.

.