Alla är olika, olika är bra

Jobbar er förening med värdegrunder, jämställdhet och integration?

Då kan ni söka medel via Svenska Fotbollförbundets Alla är olika - olika är bra.
KRITERIER
• Allt värdegrundsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt jämställdhetsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Allt integrationsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet.
• Föreningen ska vara medlem i Svenska fotbollförbundet.