Semester på kansliet

Tiden 2-30 juli har kansliet stängt. Har ni brådskande ärenden så kontakta berörd förtroendevald, ni hittar uppgifter här

Glag sommar önskar Hälsinglands FF