Dannes femtonde inkast

Ordförande Dan Jonsson har kommit med sitt femtonde inkast, vid detta tillfälle berättar Danne bland mycket mera om vad inkastet är till för och om vikten av föreningarnas deltagande på föreningskonferensen som går av stapeln i april.

Varför Dannes inkast?
I rollen som ordförande i HFF:s styrelse får jag information från många håll. Vårt eget kansli servar oss ledamöter i kommittéer och styrelse med adekvat information. Svenska Fotbollförbundet väljer ibland att skicka nyheter och bulletiner direkt till oss 24 distriktsordförande. Ett av syftena med mina hittills fjorton inkast har varit att sprida information till spelare, ledare och övriga intresserade inom hälsingefotbollen. Ett annat syfte är att ibland kommentera eller ge min syn på företeelser inom fotbollsvärlden. Vi är nu framme vid mitt femtonde inkast och en viktig del av innehållet kommer att behandla den utmaning vi har i att upprätthålla och helst öka engagemang och verksamhet inom föreningslivet. I avsaknad av högskolor och universitet och med en omstrukturerad arbetsmarknad är Hälsingland ett distrikt som känner av urbaniseringens effekter. Många ungdomar kommer visserligen tillbaka efter avslutade studier, men saldot visar att vi tappar ungdomar och därmed också fotbollsspelare för varje år. Föreningarna får svårt att fylla såväl ungdomslag som representationslag. Nya spelformer kan vara ett sätt att ge föreningarna bättre förutsättningar. Därför kommer det vara ett tema under den Föreningskonferens som vi härmed bjuder in till. Andra teman är en ny utgåva av Fotbollens spela lek och lär (FSSL) samt Spelarutbildning en helhet. Längre ner i texten kommer mer information om den utbildningssatsning HFF gör tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Jubileumsåret 2017 är nu avslutat och hälsingefotbollen har haft sitt hundraförsta årsmöte på CFL i Söderhamn. Styrelsen fick förnyat förtroende inför 2018 och det ger oss energi att jobba för en fortsatt bra utveckling för fotbollen i Hälsingland. Med jubileumsåret i backspegeln kan vi konstatera att det blev en varierad manifestation för hälsingefotbollen genom de sex jubileumsmatcherna, vår minnesskrift, jubileumsmiddagen på Kulturkrogen och HFF:s jubileumsfond. I samband med årsmötet 2019 kommer vi för första gången dela ut en premie på 5000 kronor ur fonden till en eller flera personer eller till styrelsen i en förening. Statuterna för fonden finns på vår hemsida och det är fritt att nominera en eller flera personer till HFF:s styrelse som förvaltar fonden. Vid sidan av andra gåvor i samband med jubileumsmiddagen i Bollnäs fick fonden ett startkapital på drygt 39 000 kronor. Avsikten är att dela ut 5000 kronor varje år tills fonden är tömd.

Vad händer i Hälsingland 2018?
Beslutsamheten när det gäller att fortsätta utveckla verksamheten inom Hälsingemodellen finns inskriven i vår arbetsplan för 2018. Ungdomar födda 2004 står nu i begrepp att kliva in i verksamheten. Nytt för i år är att Hälsingelägret i maj månad förläggs till Stugsund eftersom Celsiusskolan i Edsbyn kommer att restaureras och det omöjliggör boende för det hundratal ungdomar som förväntas delta även i år. Vår nye fotbollsutvecklare Alexander Blom, tillträdde åttonde januari, har god lokalkännedom när han för några majdagar återvänder till sin gamla arbetsplats på Stugsundsskolan. Vi ser framför oss bra förutsättningar under Kristi Himmelfärdshelgen för dom killar och tjejer som satsar på fotboll och bra gemenskap tillsammans med våra instruktörer. Alexander återkommer med program för dagarna. För övrigt kör hälsingemodellen igång sina träffar igen i höst under oktober månad.

Föreningsutveckling
Vår kanslichef har skickat ut följande information och inbjudan till tre representanter från varje fotbollsförening i distriktet:
Hälsingland är i framkant i Sverige när det gäller spelar- och ledarutbildning och på de sätt som Svenska Fotbollförbundet vill att barn- och ungdomsfotbollen ska bedrivas. Men bara därför kan vi inte sitta nöjda utan nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen och utan er är det omöjligt. Detta har vi gjort de senaste åren:

  • Vi har nått och utbildat mängder av ledare genom de nya ungdomstränarutbildningarna C- och B-ungdom.
  • Vi har under 2017 och 2018 fullt ut implementerat de nya spelformerna, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9.
  • Genom Hälsingemodellen har vi nått 100-tals spelare och ledare, i en helt selekteringsfri miljö där alla som vill får vara med.

För att ta nästa steg inom barn- och ungdomsfotbollen tar vi nu sikte på styrelserummen och andra styrande positioner i föreningarna. SvFF:s nya version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) och Spelarutbildning en helhet, är då utmärkta redskap för en fortsatt utveckling. Det är därför vi i nära samarbete med SISU IU bjuder in till denna konferens (kostnadsfritt för er) och ert deltagande på konferensen är ovärderligt.

Är er förening redo? Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Bortsett från två dagar med givande information och diskussioner så är detta ett ypperligt tillfälle att träffa personer från andra föreningar och från HFF.
Tid: Lördag 21/4 förmiddag - Söndag 22/4 kväll
Plats: Destination Åbo med Lönns Buss och Viking Line, M/S Amorella
Kostnad: Kostnadsfritt för dig som deltar. Max 3 per/förening. Stöd från Idrottslyftet. Enkelhyttstillägg 200 kr/person. Faktureras föreningen.
Målgrupp: Styrelse och andra ledande funktioner ex. anställda, kommittéer, ungdomsansvariga

Det är hög tid att belysa och uppvärdera det arbete som utförs av alla aktivitets- och organisationsledare inom hälsingefotbollen. Det här kan bli ett fint tillfälle att göra ett avstamp som stärker just din förening. På HFF:s hemsida finns mer detaljer kring utbildningskonferensen och det är en stark uppmaning att varje förening skickar representanter till det här unika tillfället att ta del av allt det nya som händer inom svensk fotboll.
Nytt på Länsnivå
När serierna är avslutade i höst fortsätter ett antal föreningar in i kvalspel med möjlighet till avancemang i seriesystemet eller risk för degradering. För seriesegrarna i distriktsserierna brukar säsongen vara slut, men nu testar vi tillsammans med Gästriklands FF att utse länsmästare för div 4 och neråt i distriktsserierna på herrsidan och för damerna möts segrarna i respektive division tre. Tävlingskommittéerna inom HFF och GFF träffas med viss regelbundenhet och idén har framsprungit ur de träffarna. Detaljerna kring "länsmästerskapet" kommer att presenteras på vår hemsida. Andra resultat av kommittéernas träffar är några gemensamma ungdomsserier för HFF och GFF.

Nytt på nationell nivå
En fråga som vår förbundsstyrelse brottas med är hur svensk fotboll ska förhålla sig till det faktum att tre distrikt: Skåne, Halland och Västergötlands FF aviserar att de inte tänker delta i Utvecklingslägret i Halmstad i sommar. Förhandlingar pågår mellan ordförande i SvFF, Karl-Erik Nilsson, generalsekreterare Håkan Sjöstrand och de tre ordförandena i respektive distrikt. En tänkbar konsekvens kan bli att distrikten förlorar hela eller delar av distriktsanslaget från Svenska Fotbollförbundet. Svensk Fotboll styrs av en förbundsstyrelse som väljs vid årsmötet. Tillsammans med intresseorganisationerna SEF och EFD har arbetet för att stärka svensk fotboll hittills fungerat bra. Det är många som nu oroas av att några distrikt väljer att kliva av en gemensam hållning från de 24 distrikten. Vilka konsekvenser får det för det framtida samarbetet inom det vi benämner fotbollsfamiljen?
De sju norrlandsdistrikten har reviderat ett styrdokument från 2003 angående arbetsordning mellan distrikten i Norrland. I samband med nästa Norrlandskonferens den 23 mars kommer det nya dokumentet att klubbas igenom. Ber att få återkomma i mitt sextonde inkast med en redogörelse för detaljerna i styrdokumentet.

Avslutar mitt femtonde inkast med att upprepa min och kanslichefen Andreas uppmaning: anmäl dig och två till från din förening till Föreningskonferensen 21-22 april!

Dan Jonsson
Ordförande Hälsinglands FF