Kallelse till Representantskapet 2017

Härmed kallas samtliga HFF:s föreningar till årets Representantskap. Ni finner info om behöriga representanter och anmälan i kallelsen och anmälan