Hälsinglands FF startar en fond i samband med 100-års firandet

I samband med att Hälsinglands FF firar att man fyller 100 år under 2017 så startar man en jubileumsfond.

Fonden instiftas som en del i firandet och HFF ber alla som avser att uppvakta 100-åringen med en gåva att i så fall gör det som ett bidrag till fonden via bankgiro 394-9955 (Märk med avsändare och HFF 100 år). Medel ur fonden kommer sedan att delas ut till personer eller föreningar i samband med förbundets årsmöte.

Fonden ska premiera personer eller föreningar som bidrar till att utveckla fotbollens roll med avseende på samhällsengagemang och sociala verksamheter och då framförallt inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Det är naturligtvis öppet för var och en att när som helst ge ett bidrag till fonden och dess syften. Fondens statuter hittar ni här