Matchvärdsvästar till föreningarna

Från och med säsongen 2017 ska alla barn- och ungdomsmatcher i Hälsinglands Fotbollförbunds regi ha Matchvärdar.

Samtliga föreningar med barn- och ungdomslag kommer att få ett antal västar till sin förening.

Matchvärdens roll är att vara en vuxen förebild och ett vuxenstöd, och genom uppdraget få en positiv matchmiljö, där barn och ungdomar kan ha roligt med sin fotboll, och våra ungdomsdomare trivs och ges möjlighet att utvecklas i sin domarroll.

Mer info om matchvärdar hittar ni här. Mer information om "Så spelar vi..." hittar ni här