Påminnelse om kallelse till ungdomsmöte (fr o m F/P13 upp t o m F/P19) tisdagen 4 april 2017 i Orbaden

Vi vill också förtydliga att detta ungdomsmöte i första hand rör lag fr o m 13 t o m 19 år. Detta är i första hand ett spelformsmöte inkl spelordning.

4 april är datumet och platsen är Orbaden, kallelsen hittar ni här