Rapport från representantskapet

För en kort sammanfattning av besluten som fattades på Representantskapet så klicka på rubriken.

Som tidigare rapporterats så beslutades det om att inte fortsätta försöket med korttidsutvisningar. Styrelsen hade i sitt förslag lyssnat till den inkomna kritiken och modifierat förslaget så att korttidsutvisningarna endast skulle omfatta olämpligt uppträdande (som protester) och inte det osjyssta spelet. dessutom ville man korta ner utvisningstiden till 10 minuter. Men efter votering stod det ändå klart att det inte blir några korttidsutvisnigar 2017.

I övrigt så förelåg motion från Kilafors IF att höja WO avgiften för seniorer till 5 000:-, styreslen yrkade på att avgiften skulle stanna vid 4 000:- vilket också blev det som mötet beslutade.

Edsbyns IF FF hade motionerat om att alla matcher i UDM skulle domartillsättas centralt från förbundet. Denna motion avslogs av mötet.

Styrelsen hade förslag om skärpta regler för lag som lämnar WO i sista omgången, dessa ska uteslutas ut serien och nedflyttas två serier (utan att tabellen räknas om), detta formulerades i TB 2 kap 21 §.

"För lag som uteblir från sista seriematchen i serien ska resultatet från matchen räknas som 0-3 och resultatet inräknas i serietabellen. Därefter utesluts laget och nedflyttas två divisioner, eller i förekommande fall till distriktets lägsta serie, tabellen räknas inte om. HFF:s TK har rätt, att om synnerliga skäl föreligger, såsom omständigheter som föreningen och / eller dess företrädare inte kunnat råda över, besluta att låta laget får kvarstå i serien."

Utöver detta beslutades i vanlig ordning att fastsälla seniorserierna och Hälsinglands lokala tävlingsregler (som särskilt är utmärkta i tävlings- och representationsbestämmelserna).