Dannes tionde inkast

Ordförande Dan Jonsson har kommit med sitt tionde och sista inkast för året 2016. (Klicka på rubriken för att läsa)

Dannes tionde inkast

Hälsinglands Fotbollförbund fyller 100 år 2017
Det är en stor glädje och förmån att få medverka i förberedelserna inför firandet av Hälsinglands Fotbollförbunds 100-årsjubileum. Det faktum att fotbollen levt bland våra föreningar i mer än 100 år ger mig en svindlande känsla. Styrelsen och en arbetsgrupp bestående av Bengt Thyrsson, Ola Östlund, Lars Hedlund och Dan Jonsson har enats om de aktiviteter som ska genomföras. En grundläggande tanke är att fokus ska riktas mot våra föreningar under året. En jubileumsmatch i vardera av våra sex kommuner ska genomföras. Hälsinglands FF och Föreningsutvecklingskommittén bistår arrangerande förening under matchen med banderoller och kringarrangemang. Tanken är att inga andra matcher spelas under den dagen.

Vi kommer även att lägga grunden till en fond för premiering av personer/föreningar som bidrar inom fotbollens sociala verksamheter. Lördagen den 28 oktober avslutas jubileumsåret med en middag med ett antal fotbollsprofiler på plats. Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson är inbjuden och han har tackat ja. Platsen för jubileumsmiddagen bestäms av styrelsen då vi fått svar på den offert vi skickat till tänkbara festarrangörer. Det finns naturligtvis olika sätt att fira 100 år. Hur hög är vår ambitionsnivå med firandet? Vad får det kosta? Styrelsen i Hälsinglands FF har angett de ekonomiska ramarna och vi kommer att ha en kuvertavgift som gör det möjligt för föreningar att skicka fyra deltagare till som vi hoppas en trevlig lördagseftermiddag med fotbollssnack, god mat och underhållning. Förbundet har under många år byggt upp ett stabilt eget kapital som garanterar att vi kan fullfölja de uppdrag som Svenska Fotbollförbundet ålägger oss och andra distriktsförbund. Vi har dessutom förväntningar från våra egna föreningar på att utveckla och stödja föreningarnas ungdoms- och tävlingsverksamhet. Därför har vi beslutat att firandet aldrig får äventyra vår goda ekonomi. Den ger oss förutsättningar att fortsätta arbeta för föreningarnas bästa och lösa de uppgifter som Svenska Fotbollförbundet delegerar till distrikten.

Hälsingemodellen – nu i skarpt läge!
Under hösten har våra ungdomar födda 2001 och 2002 samlats för att tillsammans med vår spelarutbildare Christian Fagerhov, våra instruktörer och ett antal föreningstränare genomföra träningar på olika orter i distriktet. Vi började utomhus och jag hade glädjen att närvara i Norrala lördag den 15 oktober när 43 pojkar födda 2001 körde ett fullmatat pass på nittio minuter. Direkt efter kommer 32 grabbar födda 2002 och får en genomgång i spelbredd, speldjup och passningsavstånd. Allt följs av övningar som är avpassade till dom teoretiska avsnitten. Under eftermiddagen är det tjejernas tur med samma väl genomtänkta pass.

Hittills har under hösten nio tillfällen genomförts för varje grupp plus fysdagar med Viktor Wolgang. Under passen har ca 210 olika individer gjort sammanlagt 950 träningspass. Lördag 10 december avslutas höstens aktiviteter för flickor och pojkar födda 2002 med träning på Camp Igge, medan spelare födda 2001 samma dag samlas i Ljusdal. Över 30 olika instruktörer har varit med och lett dessa träningar och fått värdefull fortbildning som de tar med sig hem till sina klubbar. Till detta tillkommer även ett helt gäng med andra ungdomsledare som valt att delta på olika sätt, vissa på planen som extra instruktörer andra har följt dessa pass ifrån åskådarhåll och förhoppningsvis fått bra ideér att ta med sig hem.

Förutom det rent fotbollsmässiga finns ett moment av personlig utveckling för deltagarna. Spelarna anmäler sig via HFF:s hemsida och ordnar själva med resor och övrigt praktiskt. Christian "Fagge" Fagerhov lyfter fram även den här aspekten som betydelsefull för ungdomarna. Sammanfattningsvis har Hälsingemodellen fungerat över förväntan och förhoppningen är att våra föreningar kommer att få tillgång till fler spelare som är välutbildade. Samtidigt ges ökade förutsättningar för spelare som har ambition att satsa på sin fotboll att nå sina mål.

Korttidsutvisning m m
Hälsingefotbollens repskap genomfördes 8 december på Scandic i Bollnäs. En höjning av straffavgiften i samband med WO klubbades igenom utan större diskussioner. Det kostar 4000 kronor att inte komma till match från säsongen 2017. De föreningar som väljer att lämna WO under sista omgången kommer att flyttas ner två divisioner. Tävlingskommittén fick i uppdrag att konkretisera regelverket kring den nya regeln. Den intressantaste frågan under kvällen var om de förändringar som styrelsen föreslagit när det gäller försöket med korttidsutvisning skulle vinna gehör hos föreningarna. En nedkortning från 15 minuter till 10 samt fokus på olämpligt uppträdande och inte hårt spel var nyheter i styrelsens förslag till förlängning av försöket med korttidsutvisning. Med siffrorna tolv nej mot nio ja och tre nedlagda röster förlorade styrelsens förslag omröstningen. Personligen tycker jag att det är synd att vi inte fick möjlighet att prova det modifierade förslaget. Domarnas arbetsmiljö och de svårigheter som finns kring rekrytering av nya domare är ett generellt och växande problem för hela fotbollsverige. Det hade varit spännande att få utvärdera om den kortare tiden, samt bestraffning bara för olämpligt uppträdande och återgång till ackumulerade varningar för hårt spel, hade gett fortsatta positiva effekter på planen. Vi kunde konstatera ett antal odiskutabla förbättringar som kan härledas till försöket med korttidsutvisning. Antalet grova utvisningar i division fem sjönk från tolv under 2015 till fyra under 2016. Min uppfattning efter att ha sett många matcher i femman är att stämningen på planen blev successivt bättre ju längre säsongen led. Den tyngsta kritiken mot försöket var längden på utvisningen plus det faktum att spelare upplevde att man inte vågade spela "fullt ut" av rädsla för att drabbas av utvisning. De synpunkterna togs på allvar i styrelsens förslag men i god demokratisk ordning får vi nu respektera majoritetens beslut. Det är inte första och säkert inte heller sista gången som repskapet går emot ett styrelseförslag.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att hitta sätt att förbättra arbetssituationen för domarna, men samtidigt också ge domarna ökad utbildning när det till exempel gäller ledarskapet på planen. Ett förslag som lyftes fram från föreningsrepresentant var att skapa möten mellan domare och ledare innan seriestarten för att öka förståelsen för varandras roller. Behov finns också kring ökad handledning för de ungdomar som väljer att gå våra domarutbildningar. Ytterligare fokus på att träna domarnas ledarskap under matcherna har lyfts i diskussionerna och det får bli en prioritering för domarkommittén under 2017. Fortfarande kan vi ståta med att inte ha behövt ställa in matcher på grund av domarbrist och det ska domarkommittén och kansliets domaransvarige Anders Magnusson ha beröm för.

Kommer ljuset från Ljusdal?
Tillkomsten av den nya hallen har inneburit ett fantastiskt tillskott för fotbollen i nordvästra hörnet av Hälsingland. Som av en händelse har samtidigt en kull skickliga fotbollstjejer skapat intresse för fotboll med publiksiffror som bara matchas av Hudiksvalls FF - vårt bästa lag på herrsidan. Har tidigare berört den kompetenta ledarstaben kring laget och konstaterar att det tillkommer ännu mera kunskap och erfarenhet när Ljusdalsonen Erik Hamrén ansluter till gänget. Det är så värmande att konstatera att känslan för hembygden finns kvar trots en internationell karriär. Finns fler exempel att lyfta fram. Lasse Lagerbäck glömmer inte sitt Kilafors, Mathias Florén, assisterande tränare i IFK Norrköping, har spelat sex matcher för Marma IF under året, Petter Hansson dyker upp i samband med att Söderhamns FF och Stugsunds IK har sin gemensamma avslutning i slutet av oktober. Tomas Brolin förknippas för alltid med Näsviken och har man tråkigt någon kväll kan man plocka fram många klipp från Youtube från Tomas fantastisk karriär. Finns säkert fler exempel på exilhälsingar som har kvar sin känsla för fotbollen i sin hembygd. Om knappt ett år hoppas jag att vi får tillfälle att ta del av deras erfarenheter när vi träffas lördagen den 28 oktober och avslutar 100-årsjubileumsåret.

God Jul och Gott Nytt ÅR önskar Dan Jonsson
Ordförande Hälsinglands Fotbollförbund